Een gerenommeerd Koreaans Wetenschapper Dr. Mu Shik Jhon, 30 onderscheidingen, waaronder het Grand Science Award en het Presidential Award of Science. (het hoogste in Korea) 250 wetenschappelijk bijeenkomsten, 250 wetenschappelijke publicaties in het Engels op zijn naam en meer in andere talen, ZEGT HET VOLGENDE OVER HEXAGONAL WATER in zijn boek: The Water Puzzle and the Hexagonal Key.

Na meer dan 40 jaar onderzoek  ligt het voor de hand dat ons bewustzijn omtrent water nog steeds passief is. Alhoewel er nu toch wetenschappers en experts  zijn die eindelijk beseffen,  dat onze gezondheid verbeterd  kan worden door de kwaliteit van ons water te verbeteren, en dat ziekten momenteel behandeld kunnen worden met water.

Gewoonlijk vinden we de bruikbaarheid van water heel gewoon en hebben we een blind vertrouwen in alle mogelijke bronnen. Maar niet alle water is gelijk en het is de structuur van het water in ons lichaam dat uiteindelijk bepaalt of we ziek of gezond zijn.

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een bruikbaar medium om de waterstructuur in het menselijk lichaam te meten. Het kan normale en abnormale weefsels onderscheiden, gebaseerd op de innerlijke structuur. Hieraan kunnen we zien of iemand ziek is.

Water is een dynamisch medium wat onophoudelijk verandert van vloeibaar, naar vast, naar damp en het geeft leven aan onze planeet. Tot op vandaag blijft water een puzzle voor het leven.


De hexagonale waterdans

DE WATER DANS

In de waterwereld is geen plaats voor singles, deze bestaan niet lang. Het alleenstaande H2O molecuul komt zelden voor en wordt snel opgenomen door nieuwe partners die elke miljardste seconde veranderen. Water moleculen verbinden zich heel snel met elkaar. Men heeft deze dans tot nu toe alleen maar aan kunnen tonen met  computer simulatie. Watermoleculen vinden stabiliteit door elkaar een hand te geven – de meest stabiele zijn groepjes van 5 of 6 pentagonale en hexagonale ringen. Deze dans gaat onophoudelijk door en de moleculen verwisselen continu van partner.


We moeten hier even vermelden dat een hexagonale sneeuwvlok en de hexagonale structuur van water fundamenteel verschillend zijn. De sneeuwvlok is een vaste vorm en het hexagonale waterstructuur is vloeibaar, een combinatie van zes watermoleculen in een bepaald moment.

De TEMPERATUUR  van het water bepaalt of er hexagonale of pentagonale groepjes worden gevormd. Ergens tussen -30⁰ en -40⁰ heeft  het water een  100% hexagonale structuur.  Dus hoe lager de temperatuur van het water hoe hoger de hexagonale structuur.

Water speelt een heel belangrijke rol bij het verwijderen van metabolisch afval uit het lichaam. Geen ander materiaal kan dit op dezelfde manier uitvoeren. Omdat water de capaciteit heeft om zoveel energie vast te houden, is het ook het perfecte transport middel voor energie  binnen biologische systemen. Vanzelfsprekend heeft Hexagonaal Water de grootste energetische capaciteit.

Omdat water een zo hoge energetische capaciteit heeft en  sinds het de capaciteit heeft om vaste stoffen op te lossen is het een logische kandidaat voor schoonmaken. Als we de verschillen tussen Pentagonaal en Hexagonaal water bekijken heeft Hexagonaal water de voorkeur.  Het heeft meer energie. Hexagonaal Water verbetert het transport van water in en uit de cellen en ondersteunt metabolische efficiëntie.
Op deze manier helpt het om ziekten te voorkomen en heeft het de kracht het ouderdomsproces te vertragen.

Er wordt vermeld dat als water bewerkt wordt met magnetische of elektrische velden dat het verbetert en zelfs structurele veranderingen voor belangrijke tijd kan stabiliseren.

     VORIGE                                                                                              HOME                                                                                  VOLGENDE

WATER EN PROTEINEN

We hebben bemerkt dat het water in de directe omgeving van normale proteïnen  een groter percentage hexagonale structuren vormt. We hebben ook gevonden dat water in de omgeving van abnormale (kanker-veroorzakende) proteïnen   aanmerkelijk minder hexagonale structuren heeft en een groter aantal pentagonale structuren.

HEXAGONAAL WATER EN GEZONDHEID

Door ons lichaam met Hexagonaal water te verzadigen kunnen we:

Vitaliteit verhogen
Verouderingsproces vertragen
En ziekte voorkomen

Het drinken van Hexagonaal Water is de enige realistische manier om dit vitale component van ons lichaam te verzadigen, dus dan is de vraag “Hoe kunnen we hexagonaal water creëren voor normale consumptie” ?

KANGEN WATER = HEXAGONAAL WATER

 
Make a Free Website with Yola.